Ofisi ya Raisi, Katiba Sheria Utumishi na Utawala Bora